TỔ CHỨC HANDICAP

Handicap International là một tổ chức phi lợi nhuận phi tôn giáo và chính trị. Tổ chức hoạt động dưới hình thức một liên đoàn (gồm tám bộ phận: Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Luxembourg, Đức, Anh, Canada và Hoa Kỳ), cung cấp nguồn nhân lực và tài chính, quản lý dự án và thực hiện hành động vì sứ mệnh xã hội

 

Trong thời gian hoạt động 22 năm của mình, HI tại Việt Nam triển khai thực hiện 36 dự án xuyên suốt 9 lĩnh vực khuyết tật và 11 lĩnh vực phát triển ổn định. Nhiệm vị của HI hiện tại nhằm phối hợp với chính quyền địa phương về các phương pháp, các chiến lược và dịch vụ quốc gia (phòng ngừa, chăm sóc phục hồi chức năng; hòa nhập kinh tế và xã hội, nhân quyền) để đảm bảo tính bền vững của mô hình can thiệp mang lại lợi ích cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất Handicap International là tổ chức phi chính thủ hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và hạn chế hậu quả của khuyết tật thông qua việc hỗ trợ người khuyết tật hoặc người có nguy cơ khuyết tật, giúp họ hướng tới sự nỗ lực tự lập và hòa nhập xã hội.

 

   

Lượt truy cập