Category: HANDICAP

0

Support service officer in SR4Y

Mô tả công việc JOB ANNOUNCEMENT   Handicap International(HI)is active in Viet Nam since 1992. The organization’s vision is of a world in which...

0

PROJECT COORDINATOR IN BINH THUAN

Mô tả công việc Thông báo việc làm Handicap International đang hoạt động tại Việt Nam từ 1992. Tầm nhìn của tổ chức là...

0

TUYỂN DỤNG

OPERATIONS OFFICER (18-11-2015) PROJECT OFFICER 2 (01 position) (18-11-2015) PROJECT OFFICER 2 (14-10-2015) PROJECT OFFICER 1 (14-10-2015) PROJECT MANAGER (14-10-2015) OPERATIONAL COORDINATOR (14-10-2015) PROJECT...

0

BÁO CÁO NĂM

Báo Cáo Năm 2010  Báo Cáo Năm 2008 Báo Cáo Năm 2007 Báo Cáo Năm 2011