Chúng tôi là ai

Handicapvietnam.org là một tổ chức viện trợ quốc tế độc lập, không thiên vị hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, hòa nhập xã hội, giải quyết xung đột và phòng chống thiên tai. Sát cánh cùng người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác, các hoạt động của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy sự tôn trọng đối với phẩm giá cũng như các quyền cơ bản của họ.

Những người hưởng lợi:

·  Các nhóm chịu rủi ro về bệnh tật, bạo lực hoặc tai nạn dẫn đến bị khuyết tật

·   Những người khuyết tật và những người sống chung với bệnh dẫn đến khuyết tật kinh niên.

·   Các nhóm dễ bị tổn thương

·   Các nhóm người tị nạn, người sống tại các khu vực bị thiên tai hoặc các nhóm người bị mất chỗ ở vì nguyên nhân các cuộc khủng hoảng, xung đột và thảm họa.

·   Các nhóm người bị đe dọa bởi vũ khí, đạn dược và vật liệu nổ trong hoặc sau các cuộc xung đột vũ trang.

Lĩnh vực hoạt động:

·   Cứu trợ khẩn cấp

·   Khắc phục hậu quả sau tình trạng khẩn cấp

·   Tái thiết và phục hồi

·   Phát triển

Mục tiêu của chúng tôi:

Handicap International hướng tới việc đạt được những mục tiêu sau:

·   Ngăn ngừa sự mất năng lực, suy yếu và khuyết tật nguyên nhân vì bệnh tật, tai nạn và bạo lực

·   Đảm bảo các dich vụ hỗ trợ trong các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi có sẵn, được điều chỉnh phù hợp và có thể tiếp cận được.

·   Tăng cường năng lực và thúc đẩy sự tham gia và thực hiện các quyền của những người hưởng lợi.

Khi và tại những nơi các xung đột vũ trang hoặc thiên tai xảy ra:

·   Ngăn ngừa và giới hạn các hậu quả khủng hoảng và thiên tai đối với các cá nhân và cộng đồng.

·   Hỗ trợ tổ chức các hoạt động cứu trợ, cung cấp các hỗ trợ phù hợp và giải quyết nhu cầu cơ bản chú trọng các nhóm dễ bị tổn thương, những người bị thương tật và người khuyết tật.
Để biết thêm thông tin, bạn luôn có thể liên lạc u và nhận được những tin tức mới nhất về các tổ chức phi chính phủ tại hà nội.

Picture4.jpg  Picture7.jpg  Picture8.jpg