PROJECT COORDINATOR IN BINH THUAN

Mô tả công việc

Thông báo việc làm

Handicap International đang hoạt động tại Việt Nam từ 1992. Tầm nhìn của tổ chức là của một thế giới mà trong đó tất cả các hình thức Khuyết tật có thể được ngăn ngừa, chăm sóc hoặc tích hợp, và trong đó các quyền của người Khuyết tật được tôn trọng và áp dụng. Chúng tôi đang tìm kiếm một người có trình độ và thúc đẩy, quốc tịch Việt Nam, làm việc tại tỉnh Bình thuận

Điều Phối Viên Dự án Tại Bình Thuận

Vị trí loại: toàn thời gian, thuật ngữ hợp đồng tương ứng với tuổi thọ dự án.

Địa điểm: bình thuận-based, thường xuyên đi du lịch dự án tại 3 huyện bình thuận.
Interfacing: các điều phối viên dự án báo cáo và được giám sát theo hướng hội đồng về hoạt động của dự án, hành chính và các vấn đề tài chính.

Tóm tắt công việc:

Tạo thuận lợi cho quản lý hành chính và tài chính hàng ngày của thành phần out-Reach tỉnh

 • Theo dõi trên các dự án ra-tiếp cận thành phần và các hoạt động hỗ trợ cho các nhân viên của dự án
 • Tạo điều kiện tương tác và giao tiếp giữa các đối tác dự án và nhân viên dự án

Yêu cầu công việc

Nhiệm vụ chính & amp; trách nhiệm:

Trách nhiệm chung:

Các điều phối viên dự án sẽ đảm bảo hoạt động tốt chạy của dự án và tạo điều kiện cho các chức năng Day-to-day của văn phòng dự án. S/ông sẽ:

Quản lý chu kỳ dự án với hiệu quả dưới sự giám sát của HI-VN hướng.

 • Tham khảo ý kiến hướng về bối cảnh địa phương của dự án và cơ hội tiềm năng cho sự phát triển chiến lược.
 • Thiết lập một mạng lưới khu vực với các dự án Hi khác trong cùng một chủ đề/lĩnh vực.

Trách nhiệm cụ thể

Quản lý chiến lược

 • Tham gia thảo luận về định nghĩa chiến lược toàn cầu của Hi-vn
 • Phát triển kế hoạch hoạt động (op) dựa trên Bcc
 • Giao tiếp quy tắc nội bộ Hi-vn cho nhóm dự án
 • Thu thập thông tin nếu có liên quan cho phát triển dự án/Outlook

Quản lý dự án

 • Kế hoạch dự án
 • Xem xét và sửa đổi quy hoạch bất cứ khi nào nhu cầu xảy ra

Quỹ nâng cao

 • Thiết lập mạng cho quỹ địa phương có thể

Thực hiện dự án

 • Thực hiện các hoạt động dự án sau khi xác nhận của op theo hướng
 • Tiến hành các cuộc họp lập kế hoạch tham gia thường xuyên với tất cả các bên liên quan để kiểm soát chất lượng và đầy đủ các chiến lược dự án.
 • Đảm bảo giao tiếp tốt giữa đội và đối tác
 • Chọn và phổ biến giao tiếp kỹ thuật giữa Hi, NGOs, đội và đối tác
 • Xác định nhu cầu đào tạo, thiết bị, hỗ trợ bên ngoài, và các điều khoản tham chiếu phức tạp
 • Tổ chức đào tạo tại Việt Nam và nước ngoài theo quy định của các đề xuất, và tổ chức bổ sung nếu cần thiết

Giám sát dự án & caùo

 • Chuẩn bị lập kế hoạch hàng tuần và Cập Nhật để chia sẻ trong HI-VN
 • Theo dõi, kiểm tra tại chỗ các hoạt động để kiểm soát chất lượng
 • Chuẩn bị báo cáo định kỳ: các nhà tài trợ báo cáo, báo cáo nội bộ (báo cáo hàng năm, thông tin cho trang web, bản tin…)
 • Các chỉ số Cập Nhật, thành tích, hoạt động và kết quả theo dự án logframe
 • Quản lý kết quả thống kê của dự án

Đánh giá dự án

 • Đánh giá hoạt động của dự án theo định kỳ
 • Xác định với các đối tác có thể tái hướng của dự án

Truyền thông

Liên lạc nội bộ

 • Hành động như một liên kết giữa các dự án và các Handicap hội đồng quản trị quốc tế, cũng như với các phòng ban hành chính HI tại Hà Nội văn phòng
 • Hoạt động như một liên kết giữa các dự án khác được thực hiện bởi Handicap quốc tế tại Việt Nam
 • Giao tiếp với hỗ trợ kỹ thuật tại HQ

Liên lạc bên ngoài

 • Giao tiếp với truyền thông đại chúng công khai hình ảnh HI-VN
 • Đại diện cho HI và dự án trong hội thảo khác nhau trong khu vực
 • Liên kết giữa các dự án tại cùng một lĩnh vực trong khu vực.
 • Thông báo đối tác và đối tác tiềm năng về HI
 • Redaction của các báo cáo hoạt động
 • Được diễn giải trong các cuộc họp hoặc trong các nhiệm vụ khi cần thiết và thích hợp
 • Thiết lập mối quan hệ và cuộc họp với các NGO

Quản lý đội ngũ

 • Chuẩn bị hồ sơ việc làm cho nhân viên dự án và tư vấn ngắn hạn
 • Xác nhận IAP để trợ lý của điều phối viên và tư vấn dự án
 • Triển khai đào tạo chính sách HI-VN
 • Chuẩn bị và dẫn đầu các cuộc họp định kỳ nội bộ văn phòng
 • Quản lý dự án đoàn đại biểu công tác và trách nhiệm (giám sát, giám sát, đánh giá)
 • Quản lý giao tiếp nhóm để ngăn chặn và giải quyết xung đột có thể
 • Xây dựng các hoạt động nhóm khi thích hợp và có thể
 • Quản lý tư vấn

Quản lý tài chính

 • Xây dựng ngân sách hoạt động với ý kiến và giải thích: chi phí trực tiếp cho các hoạt động và chi phí chức năng cho các văn phòng dự án
 • Xem lại kế hoạch hoạt động với đội
 • Giám sát chi tiêu hàng ngày, kế toán hàng tháng và ngân hàng tiếp theo (dự báo hàng tháng cho văn phòng HI-VN)
 • Theo dõi các chi phí dự án, bằng cách sử dụng các công cụ HI theo dõi, biện minh cho các biến thể.
 • Hãy chắc chắn rằng tất cả các thủ tục theo sau, theo cả hai Hi, quy tắc Việt Nam và các nhà tài trợ
 • Xác định bổ sung khả năng tài trợ địa phương liên kết với điều phối viên truyền thông
 • Viết trung gian và cuối cùng báo cáo tài chính

Quản lý hậu cần

 • Bắt đầu mua trang thiết bị theo kế hoạch hoạt động (op)
 • Giám sát quy trình mua tiến hành bởi trợ lý dự án
 • Tiến hành quá trình giao hàng của thiết bị sau khi mua
 • Phối hợp với văn phòng hỗ trợ để được tư vấn hoặc hỗ trợ cần thiết
 • Theo dõi trên việc sử dụng các thiết bị sau khi bàn giao
 • Giám sát việc duy trì văn phòng và hàng tồn kho dự án

Thuật ngữ chung:

Ngoài các điều khoản cụ thể quy định ở trên, với ý thức chung của mình, nhân viên sẽ sẵn sàng để đưa vào các nhiệm vụ khác trong/năng lực của mình trong trường hợp khẩn cấp.

 

Tiêu chuẩn lựa chọn và bằng cấp

 

 • Tốt nghiệp đại học trong khoa học xã hội; giấy chứng nhận trong kế toán.
 • Tối thiểu là ba năm kinh nghiệm trong quản lý, kế toán, tốt nhất trong vòng tròn ngo.
 • Trình bày tốt, đàm phán và kỹ năng giao tiếp;
 • Tiếng Anh (> IELTS 5,5 hoặc tương đương) và tiếng Việt, cả bằng lời nói và bằng văn bản;
 • Máy tính biết chữ và khả năng hiệu quả trong Word, PowerPoint, Excel;
 • Khả năng làm việc độc lập, tập thể dục bản án, đáp ứng thời hạn và làm việc dưới áp lực;
 • Nhạy cảm với nhu cầu của dân số lề và những người Khuyết tật;
 • Giao tiếp một cách đáng tin cậy và hiệu quả;
 • Khả năng đi du lịch thường xuyên đến các trang web dự án.

Các ứng dụng nên bao gồm:

 • Một Resume/chương trình đào tạo Vitae (không có nhiều hơn 3 trang) tổng kết bằng cấp và kinh nghiệm;
 • Một thư ứng dụng (không quá hai trang);
 • 3 trọng tài làm việc và chi tiết liên lạc.

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *