Category: HANDICAP

0

Support service officer in SR4Y

Tàn Tật Quốc Tế Việt Nam cung cấp cho bạn Mô tả công việc:

JOB ANNOUNCEMENT

 

Handicap International(HI)is active in Viet Nam since 1992. The organization’s vision is of a world in which all forms of disabilities can be prevented, cared for or integrated, and in which the rights of people with disabilities are respected and applied. We are currently seeking a qualified and motivated person, Vietnamese nationality, to workfor the our “Safe Road for Youth” projectin Bac Giang province in the position of

 

Yêu cầu công việc

SUPPORT SERVICE OFFICER

 

Position type: Full time, contract term corresponds with project lifespan.

Location: Based in Bac Giang, with regularly travel to project sites in 3 districts of Bac Giang and may travel – not frequently to Hanoi or other places in Vietnam for meeting.

Interfacing: The Support service officer reports to and is supervised by the Project Manager (PM).

Job Summary:

S/he will be responsible for the logistics,

0

PROJECT COORDINATOR IN BINH THUAN

Mô tả công việc

Thông báo việc làm

Handicap International đang hoạt động tại Việt Nam từ 1992. Tầm nhìn của tổ chức là của một thế giới mà trong đó tất cả các hình thức Khuyết tật có thể được ngăn ngừa, chăm sóc hoặc tích hợp, và trong đó các quyền của người Khuyết tật được tôn trọng và áp dụng. Chúng tôi đang tìm kiếm một người có trình độ và thúc đẩy, quốc tịch Việt Nam, làm việc tại tỉnh Bình thuận

Điều Phối Viên Dự án Tại Bình Thuận

Vị trí loại: toàn thời gian, thuật ngữ hợp đồng tương ứng với tuổi thọ dự án.

Địa điểm: bình thuận-based, thường xuyên đi du lịch dự án tại 3 huyện bình thuận.
Interfacing: các điều phối viên dự án báo cáo và được giám sát theo hướng hội đồng về hoạt động của dự án, hành chính và các vấn đề tài chính.

0

TUYỂN DỤNG

 • OPERATIONS OFFICER (18-11-2015)
 • PROJECT OFFICER 2 (01 position) (18-11-2015)
 • PROJECT OFFICER 2 (14-10-2015)
 • PROJECT OFFICER 1 (14-10-2015)
 • PROJECT MANAGER (14-10-2015)
 • OPERATIONAL COORDINATOR (14-10-2015)
 • PROJECT OFFICER in BAC GIANG (03-07-2015)
 • INTERN STAFF – KNOWLEDGE MANAGEMENT PROJECT MANAGER ASSISTANT (11-08-2014)
 • OPERATIONS OFFICER IN QUANG TRI (25-06-2014)
 • OPERATIONS OFFICER (13-01-2014)
 • OPERATIONAL COORDINATOR (06-01-2014)
 • Operations officer in SEI – Dong Nai (30-12-2013)
 • Facilitation officer in SR4Y (Bac Giang + Binh Thuan) (30-12-2013)
 • Support service officer in SR4Y (Bac Giang) (30-12-2013)
 • Site officer in SR4Y (Bac Giang + Binh Thuan) (30-12-2013)
 • CONSULTANCY ON INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES INTO WAGE EMPLOYMENT – SHORT TERM (20-07-2013)
 • CONSULTANCY IN BEHAVIOR CHANGE COMMUNICATION (17-06-2013)
 • «Road Safety Project Manager» based in Vietnam. (17-04-2013)
 • PROJECT COORDINATOR IN BINH THUAN (26-03-2013)
 • PROJECT COORDINATOR IN BINH THUAN (08-01-2013)

The funds for the recruitment projects are partly provided by the Freeonlinebingo.ca association and their platform for online bingo games in Canada.…

0

BÁO CÁO NĂM

Báo Cáo Năm 2010 

Báo Cáo Năm 2008

Báo Cáo Năm 2007

Báo Cáo Năm 2011

 …