DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

Dự án chăn sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Chương trình Chăm sóc Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em bao gồm 2 dự án được triển khai lần lượt vào năm 2006 và 2008 tại tỉnh Khánh Hoà và Huế (do Ủy ban Hợp tác Phát Triển Bỉ tài trợ). Cả hai dự án có cùng chung mục tiêu: dự phòng, phát hiện sớm, điều trị khuyết tật, nhưng thông qua các hoạt động khác nhau, với nhiều cấp độ khác nhau. Trong năm 2013, các bài học kinh nghiệm của hai dự án đã được đúc kết và trình bày với Bộ y tế

 

 

AN TOÀN GIAO THÔNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Ngăn ngừa tai nạn đường bộ do uống rượu, bia khi tham gia giao thông và thúc đẩy sáng kiến an toàn giao thông trong thanh niên. Cải thiện dịch vụ sơ cấp cứu nhằm hạn chế hậu quả tai nạn giao thông. Củng cố năng lực của đối tác trong quản lý an toàn giao thông

 

 

VIỆC LÀM VÀ AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH ĐỒNG NAI

Dự án nhằm mục đích giải quyết nhu cầu việc làm và bảo trợ xã hội của người khuyết tật tại các tỉnh mục tiêu thông qua các sáng kiến ​​mức độ bền vững của cộng đồng liên quan đến định dạng khung bảo vệ xã hội và việc làm. Bằng cách này, mục tiêu cụ thể của dự án là góp phần xoá đói giảm nghèo thông qua hòa nhập xã hội và kinh tế của người khuyết tật không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Lào và Trung Quốc như mô hình của dự án thí điểm

 

 

CHÀO ĐÓN SỰ SỐNG

Mục tiêu chung của dự án là nhằm cải thiện sức khỏe cho trẻ em tỉnh Khánh Hòa thông qua 3 mục tiêu cụ thể sau: ngăn ngừa tử vong và khuyết tật trước và trong khi sinh, phát hiện sớm và chăm sóc sớm cho trẻ khuyết tật, hòa nhập trẻ khuyết tật vào cuộc sống cộng đồng.

 

 

KHÁC BIỆT BẨM SINH

Dự án đặt cơ sở trên việc chuyển giao chuyên môn kỹ thuật đến các đối tượng tham gia dự án, thông qua sự điều phối chương trình của đối tác thực hiện là : Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ Khuyết tật (OGCDC), với chức năng hỗ trợ trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh với các chiến dịch truyền thông, tập huấn, hỗ trợ cá nhân hoặc hội nhập trường lớp.