CÂU LẠC BỘ YÊU THƯƠNG LÀ GÌ?

Câu lạc bộ Yêu Thương là một nhóm tự lực được sáng lập bởi bệnh nhân bị nhiễm HIV ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 4/2009 với mục đích giúp đỡ cho chính những người nhiễm HIV

Cho đến nay đã có 49 người (gồm 25 nam và 24 nữ) đăng ký làm thành viên. Tất cả các thành viên đều đang sinh sống ở tỉnh Quảng Trị, 3 người trong số đó thuộc dân tộc thiểu số (gồm Vân Kiều, Pa Cô và Tày).
Các thành viên trong Câu lạc bộ Yêu Thương đã bầu ra Ban Điều hành gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư ký, một kế toán và một nhân viên quan hệ công chúng.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ YÊU THƯƠNG

Tuân theo những nguyên tắc về phòng ngừa tích cực, Câu lạc bộ Yêu Thương cố gắng tăng cường trạng thái tâm lý vui vẻ, lạc quan cho những người sống chung với HIV. Câu lạc bộ Yêu Thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người sống chung với HIV có thể tiếp cận với những dịch vụ hỗ trợ khác nhau ở tỉnh Quảng Trị chẳng hạn như:

• Hỗ trợ về tinh thần: Trong những cuộc họp hàng tháng tại Câu lạc bộ Yêu Thương, những người bị nhiễm HIV có thể phát triển và duy trì những cách thức quản lý vấn đề thông qua chia sẻ kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp cho các thành viên trong Câu lạc bộ Yêu Thương tăng cường sự tự tin và trân trọng bản thân đồng thời giúp họ có động lực để đảm nhận một vai trò tích cực vì chính sức khỏe của mình.

• Chăm sóc và điều trị HIV: Đóng vai trò như một sợi dây liên kết giữa Trung tâm phòng ngừa, ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS ở cấp tỉnh, Bệnh viện Trung ương tỉnh Quảng Trị, Trung tâm y tế huyện và cộng đồng nói chung, Câu lạc bộ Yêu Thương tạo điều kiện thuận lợi cho những người sống chung với HIV có thể tiếp cận với thông tin y tế có liên quan đến việc phòng ngừa và điều trị HIV (như tuân thủ điều trị hay gặp phản ứng phụ khi dùng thuốc…) và cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những thành viên khác (như chăm sóc tại gia hay tổ chức những chuyến thăm hỏi bệnh nhân nằm viện).

• Nâng cao nhận thức về HIV để giảm thiểu sự kỳ thị và phân biệt đối xử: Không chỉ là một “tấm lá chắn” bảo vệ khỏi nạn kỳ thị, Câu lạc bộ Yêu Thương còn tạo điều kiện thuận lợi cho những người sống chung với HIV có thể tiếp cận với thông tin pháp lý về quyền lợi của họ thông qua quá trình chia sẻ thông tin và từ đó có thể hành động để bảo vệ chính mình khỏi nạn kỳ thị và phân biệt đối xử.
Hơn thế nữa, thông qua việc hợp tác với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các thành viên trong Câu lạc bộ Yêu Thương có thể tiếp cận với những dịch vụ sinh kế thông thường như huấn luyện dạy nghề và cung cấp dịch vụ tài chính vi mô. Theo này Diễn đàn người khuyết tật và tìm hiểu mọi thứ về so y te Quang Tri.