CLB YEU THUONG

THÀNH LẬP NHÓM TỰ LỰC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG CHUNG VỚI HIV NHẰM GIÚP HỌ HÒA NHẬP VỚI CỘNG ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP CỦA CÂU LẠC BÔ YÊU THƯƠNG Ở TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

Từ lúc khởi đầu cho đến hành trình tìm kiếm sự tự chủ sau này, Câu lạc bộ Yêu Thương là một sáng kiến mang tính đột phá đi đầu trong việc phát triển năng lực và phương pháp hướng dẫn cụ thể nhằm khắc phục những vấn đề liên quan đến nạn kỳ thị và phân biệt đối xử cũng như những thách thức về kinh tế – xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho những người sống chung với HIV được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV ở tỉnh trường trung cấp y tế Quảng Trị.