VỀ BẢN TÌM HIV

Cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Quảng Trị từ 3 năm qua đã lặn lội về tận các thôn bản của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc theo đường 9 để “săn tìm con HIV/AIDS”. Đây là kết quả từ ý tưởng của tổ chức Handicap International với sự tài trợ kinh phí của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và tổ chức Sáng kiến dân chủ và nhân quyền Châu Âu (EIDHR).

Ngày 15.6, hội thảo tổng kết dự án phòng ngừa HIV/AIDS và tư vấn xét nghiệm tự nguyện trong cộng đồng người dân tộc thiểu số sinh sống dọc theo đường 9 tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savanakhẹt (Lào) diễn ra tại thành phố Đông Hà – QT. Dự án thí điểm lần đầu tiên ở VN đã được triển khai từ tháng 8.2008 tại 16 thôn bản thuộc hai huyện Đak Rông và Hướng Hóa, tỉnh QT (phía Lào có 8 thôn tại huyện giáp giới Sê Pôn) và kết thúc vào tháng 6.2012.

Dự án đã triển khai thành lập ba trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện và nhân viên y tế của hai huyện Đak Rông, Hướng Hóa với những trang thiết bị và kỹ năng qua đào tạo đã thực hiện thành công chương trình xét nghiệm HIV/AIDS lưu động tại các thôn bản. “Qua ba năm thực hiện đã có gần 7.000 người trực tiếp hưởng lợi và gần 25.000 người khác gián tiếp hưởng lợi từ dự án phòng ngừa HIV/AIDS do Handicap International tài trợ đã cho thấy ý tưởng và hướng đi trong phòng, chống đại dịch HIV/AIDS nói chung và cho cộng đồng cư dân các dân tộc thiểu số sống trong vùng có nguy cơ lây nhiễm cao và là bộ phận dễ tổn thương là rất độc đáo và có hiệu quả cao” – bác sĩ Trần Văn Thành – Giám đốc Sở Y tế QT – nhấn mạnh.