DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRƯỚC KHI CÓ THAI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Dự án “Chào Đón Sự Sống” – Handicap International Việt Nam là một dự án về phòng ngừa và chăm sóc khuyết tật ở trẻ em, được triển khai tại tỉnh Khánh Hòa từ năm 2006 đến 2013. Với mục tiêu phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh, dự án chọn chăm sóc sức khỏe trước khi có thai làm can thiệp chính cho giai đoạn II 2011-2013.

Phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ, trong năm 2011-2012, dự án đã đào tạo cho 46 nhân viên y tế của các tuyến tỉnh, huyện và xã. Sau hơn 1 năm, việc đào tạo và xây dựng tài liệu chuyên môn, truyền thông đã được hoàn tất.

Thực hiện hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được ban hành kèm Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ Y tế đối với dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe trước khi có thai (nhằm phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh), ngày 17/09/12, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 1820/SYT-NVY, hướng dẫn triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi có thai tại 27 cơ sở y tế trên địa bàn dự án tại TP Nha Trang, huyện Cam Lâm và Thị xã Ninh Hòa: Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, 3 bệnh viện huyện và 22 trạm y tế xã/phường/thị trấn.

Đội ngũ nhân viên y tế trong tỉnh rất tâm huyết và tin rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi có thai sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp, góp phần làm giảm tỷ lệ khuyết tật bẩm sinh tại địa bàn dự án nói riêng và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung.