Thay đổi Giám đốc quốc gia và địa chỉ của Handicap Internatiol Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013.

 

Về việc: Thay đổi Giám đốc quốc gia và địa chỉ của Handicap Internatiol Việt Nam.

Kính gửi quý cơ quan,

 

Thay mặt tổ chức Handicap International, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt thành của quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Tôi xin trân trọng thông báo với quý cơ quan như sau:

1/ Kể từ 01/09/2013 văn phòng hỗ trợ của chúng tôi tại Việt Nam sẽ chuyển địa điểm đến:

Phòng 101 E3, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự,

Số 06 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội..

2/ Kể từ ngày 22/9/2013 giám đốc quốc gia mới của chúng tôi sẽ chính thức thực hiện nhiệm kỳ tại Việt Nam. Thông tin của giám đốc quốc gia mới như sau:

Họ và tên: CATHERINE VASSEUR

Quốc tịch: Pháp

Một lần nữa, xin cảm ơn sự hợp tác quý báu của quý cơ quan.

Trân trọng.

Thay mặt tổ chức Handicap International

Catherine Vasseur