Diễn đàn người khuyết tật khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014

Diễn đàn người khuyết tật khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014

Đối thoại chủ động với các cơ quan chính quyền liên quan để thúc đẩy môi trường việc làm hòa nhập đối với người khuyết tật: Kinh nghiệm từ tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 

Hội nghị diễn đàn người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APDF) năm 2014 về “Thúc đẩy hành động nhằm hiện thực hóa quyền của người khuyết tật” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26-29/11/2014. Sự kiện do APDF và Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) tổ chức với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là các khách mời và người khuyết tật đến từ 20 quốc gia, trong đó có 300 đại biểu quốc tế.Hội nghị APDF 2014 là diễn đàn nhằm đánh giá việc thực hiện chiến lược Incheon trong hai năm 2012-2014 ở các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy việc phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật.

Handicap International (HI) là diễn giả khách mời với bài tham luận về Đối thoại chủ động với các cơ quan chính quyền liên quan để thúc đẩy môi trường việc làm hòa nhập đối với người khuyết tật.Ngân hàng chính sách Việt Nam cũng có bài trình bày về việc phối với với HI trong việc thực hiện chương trình tín dụng hòa nhập dành cho người khuyết tật.Bên lề hội nghị, ILO cùng HI thực hiện triển lãm các poster ảnh về năng lực làm việc của người khuyết tật. Ở đây, bạn có thể tìm thêm thông tin về who là tổ chức gì.