• Chưa được phân loại

Chính Sách Bảo Mật

Cập Nhật lần cuối: Tháng Chín 21, 2018

Handicap Vietnam (“chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) hoạt động Handicap Vietnam Trang web (“Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với chính sách này. Trừ khi được định nghĩa trong chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong chính sách bảo mật này có ý nghĩa tương tự như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập https://handicapvietnam.org

Thu thập thông tin và sử dụng

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân (“thông tin cá nhân”) có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ

Dữ liệu Nhật ký (Log Data)

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi (“Log Data”). Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet của máy tính (“IP”), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho những trang đó và các thống kê khác.

Google AdSense & DoubleClick Cookie

Google, như là một nhà cung cấp của bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên dịch vụ của chúng tôi.

Cookies

Cookies là các tập tin với số lượng nhỏ dữ liệu, trong đó có thể bao gồm một định danh duy nhất vô hình. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để chỉ ra khi cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không có khả năng sử dụng một số phần của dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty bên thứ ba và cá nhân để tạo điều kiện cho dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ để thực hiện các tác vụ này thay mặt cho chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo Mật

Bảo mật của thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là 100% an toàn. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng thương mại có nghĩa là chấp nhận được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà không được chúng tôi điều hành. Nếu bạn bấm vào một liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được hướng dẫn đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bảo mật của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không địa chỉ bất cứ ai dưới 18 tuổi (“trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn nhận thức được rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa các thông tin đó từ các máy chủ của chúng tôi ngay lập tức.

Tuân thủ luật pháp

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà cần thiết để làm như vậy theo luật pháp hoặc trát hầu tòa.

Thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng việc đăng chính sách bảo mật mới trên Trang này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật này theo định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi đối với chính sách bảo mật này có hiệu quả khi chúng được đăng trên Trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

You may also like...